Largopen 500 Mg 16 Tablet
Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.

Dozaj
Yetişkin 2x500-1000mg. 3x250-500mg.
Çocuk oral 50mg/kg/gün üçe bölünerek
Enjektabl 100mg/kg/gün üç veya dörde bölünerek.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyonlar
penisilin allerjisi.

Etkileşim
bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol,eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisidetkisini antagonize edebilirler. Probenesid, aspirin, fenilbutazon,sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler, furosemid, etakrinikasit.

Yan etkiler
allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), AST-ALTyükselmesi, hepatic kolestaz, sitolitik hepatitis,renal kristalüri,hemolitik anemi, trombositopeni, eozinofili, lökopeni, agranülositozis,ajitasyon, anksiete, konfüzyon, bulantı, kusma, ishal, psödomembranözkolit.